BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN
FR
NL
EN
De beschermingsregeling
Home
De depositobeschermings- regeling
Financiële instrumenten
Andere beleggingsondernemingen
Levensverzekeringen tak 21
Kapitaalaandelen van erkende coöperatieve vennootschappen
Tegemoetkomingsreglement
Deelnemers
Structuur en organisatie
Organen
Contact
Publicaties
Jaarlijkse activiteitenverslagen
Berichten
News
Informatie FSMA
Gebruik van de site
 
Communication au public
Lorem ipsum dolor sit amet,. Vestibulum quis erat. Donec tellus nisl, iaculis ut.
plus...
 
Home

Naast maatregelen op het vlak van interne en externe controle en van toezicht door de autoriteiten, alsook maatregelen op het vlak van de bevoorrechte schuldeisers, bieden de garantiesystemen vergoedingen ingeval van deficiëntie van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.

Zo bestaan er volgende beschermingsregelingen :

  • 1° voor de deposito’s
  • 2° voor de levensverzekeringscontracten tak 21
  • 3° voor het kapitaal van bepaalde erkende coöperatieve vennootschappen
  • 4° voor de financiële instrumenten.

De regeling van 1° tot 3° worden exclusief beheerd door het Garantiefonds voor financiële diensten, gevestigd bij de Algemene Administratie van de Thesaurie.

De regeling onder 4° wordt exclusief beheerd door het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten (hierna « het Beschermingsfonds »).

(tekst ingevoegd op 12 mei 2016)